Fogar på kommersiella golvkonstruktioner

Kommersiella golv är ofta täckta med någon slags ytbeläggning. Därför behöver bara dilatations/konstruktionsfogar behandlas när det gäller kommersiella golv.

Arbetsinstruktioner

  1. Ta bort allt gammalt, löst fogtätningsmaterial från uppbrutna limytor.
  2. Dammsugning.
  3. Se till att fogarna är ordentligt tätade för att undvika läckage från primer och avjämningsmassa.
  4. Applicera enligt Webers specifikationer i produktdatablad.
  5. Existerande förskjutningsfogar markeras med spik på golvet eller väggen, innan renoveringen påbörjas.
  6. Applicera avjämningsmassan.
  7. Såga ett rakt snitt över den markerade linjen, med normal skärmaskin med sten- eller betongskiva, till ett djup på ca 10 mm. Undvik dock att såga igenom hela avjämningsmassan.

OBS! Hålbjälklag som ska täckas med plattor kräver särskild försiktighet till följd av skilda utvidgningar i golvets konstruktion.

OBS! Att när du lägger avjämningsmassa till ett flytande skikt var mycket uppmärksam på fogar mot alla upprätta byggkomponenter och rörgenomföringar. weberfloor 4960 kantlist används mot alla dessa byggnadelar.