Högtryckstvätt – Våt rengöring

Ett övertryck på 0,6-0,8 N/mm² (6-8 bar) är tillgängligt vid tvättning vid vanligt vattentryck. Ett pumptryck på 5-18 N/mm² är tillgängligt i en modern högtrycksspridare. Tvättkemikalierna kan appliceras antingen direkt på golvet före den egentliga högtryckstvätten eller via en ejektor under högtryckstvätt.

Ett sprutmunstycke med en spridning på ca 40º bör användas vid tvättning med dricksvatten. Vattenkonsumtionen kommer i detta fall att vara ca 30 l/min.

Vattenkonsumtionen är mycket lägre, ca 10 l/min, vid användning av högtrycksutrustning. Ett sprutmunstycke med en spridning på ca 30 – 50º bör användas för normal högtryckstvätt. Trycket mot arbetsytan kommer att vara mycket högre om ett munstycke med en punktstråle och en liten sprayvinkel används. Effekten på ytan i detta fall kommer att vara så intensiv att lösa ytskikt av betong kan avlägsnas. Arbetskapaciteten kommer att vara betydligt lägre. Användning av en punktstråle och ett roterande munstycke kan öka arbetsbredden.

Effektiv användning av högtryckstvätt för golvrengöring kräver en korrekt arbetsrutin. Tvättningsförfarandets princip är att punktstrålen skall riktas på ett sådant sätt att kontaminationen förs till avloppet eller till den uppsamlingspunkt som anses mest lämplig.